Metódy a princípy s ktorými pracujeme

Hoshin Kanri

Možnosť využitia japonského modelu pre riadenie firmy podľa vízie a cieľov. 

Čo chceme? / Ako? / Kedy? / Kto?

Analýza výrobných časov

Normovanie práce, momentkové pozorovanie, zmapovanie činností a návrh optimalizácie. 

Vizualizácia procesov a layoutov

Vizualizácia procesov, pracovných operácii, jednotlivých zodpovedností je súčasťou kontinuálneho zlpešovania. Mapy a výkresy v programe VISIO alebo AutoCad.

P&L Analýza

Analýza Profitu a Strát ako efektívny nástroj pre riadenie Vášho businessu.