Na stiahnutie:

VISIO šablóna pre vyhotovenie VSM

Záznamový formulár pre VSM

Vysvetlenie jednotlivých symbolov pre VSM

Základné informácie pre školenie 5S

1. Jedna s verzií hry 5S na Vaše tréningy a školenia: 

2. Iná verzia hry 5S na Vaše tréningy a školenia