Business simulácie

Každé podnikanie je primárne zamerané na generovanie zisku. Problém môže nastať ak zamestnanci, manažéri, všetci TÝ, ktorý ovplyvňujú výsledok nechápu súvislosti, riešia problémy a otázky len na svojom pracovisku a nevidia ďalej ako po hranicu svojho procesu. 

Business simulácia je spôsob ako je možné na konkrétnych príkladoch  vysvetliť súvislosti a kritéria úspechu preto, aby spoločnosť prosperovala. 

Ponúkam možnosť vytvorenia simulácie na kľúč, presne podľa Vašich požiadaviek v týchto oblastiach:

  • efektivita výroby (produktivita, kvalita, stav zásob...)
  • CASH Flow , EVA

Zábava v podobe hry a prežitie reálnych možností otestovaných v hre Vám pomôže vyskúšať rôzne riešenia Vašich problémov.