Čo nám korona dá a čo nám vezme?

17.05.2020

       Ak sa vrátime pár mesiacov späť , tak už v tom čase sa hovorilo, že ekonomika je na vrchole a začína stagnovať. V niektorých segmentoch bol viditeľný pokles. Všetci rozprávali o "Agile" prístupe , "VUCA" svete, obchodnej vojne medzi Čínou a USA, strategickou hrou medzi USA a Kóreou, Brexite a samozrejme o lokálnych žabomyších vojnách v parlamente. 

Vtom prišla Korona a tá všetko zmenila. 

Podľa môjho názoru sa jej podarilo spečatiť vývoj ekonomiky a postupom času vráti trhy tam, kde reálne patria. Preto je na rade otázka: Naozaj ideme do krízy alebo sa vraciame do normálu? Ekonomika hovorí jasnou rečou. Ide o krízu. Čo ale finálny spotrebiteľ? Pociťuje prepad cien či nedostupnosť služieb? Pravidlo, ktoré vždy platilo je, že ponuka sa rovná dopytu. Dnes stále prevyšuje ponuka samotný dopyt, a preto by sa dalo očakávať, že ceny služieb a tovarov pôjdu dole. Je tomu skutočne tak? Nie. 

Zdá sa, že všetci ešte stále vyčkávajú a veria, že zázrak príde z nebies. Nepríde! 

Úprimne, ja som zaznamenal asi jedinú výnimku, a to cenu ropy. Načo nám je v tejto dobe, v ktorej chodíme len do obchodu a do práce.

Situácia na trhu sa zmení a konkurenčný boj bude neľútostný.

Mne sa veľmi páči jednoduchá analýza 5P. 

  1. Product/Produkt
  2. Price/Cena
  3. Place/Miesto alebo distribúcia
  4. Promotion/Propagácia
  5. People/Ľudia..

Optimalizujte svoje náklady, doplňte alebo zmeňte svoje portfólio produktov a služieb, svoj business case, upravte štruktúru podnikania, znížte ceny.. Môže ísť o jednu z možností, ktorá Vám umožní vyjsť z krízy ako víťaz a nie ako porazený.  Inak to naozaj nepôjde. A pýtate sa prečo? Veď to fungovalo aj v rokoch 2008-2009.. 

Táto kríza je ale iná. Je založená prevažne na strachu, bezmocnosti a nemožnosti predvídať, čo sa bude diať.  

Nie je to také "jednoduché" ako v rokoch 2008-2009, keď sa po zlých ekonomických rozhodnutiach zrútili finančné trhy. 

Existuje veľa spôsobov ako sa pozrieť na procesy a samotné fungovanie spoločnosti. Nestrácajte čas . Možno zajtra už bude neskoro.