Máme málo kvalitných kandidátov a absolventi stoja za nič...

01.01.2015

V roku 2012 som mal prvú skúsenosť, keď som hľadal človeka na pozíciu servisný technik. Samozrejme, požiadavky boli vysoké. Vysoká škola, cudzí jazyk, najlepšie anglicky aj nemecky, skúsenosti s výrobou a priorita bola znalosť LEAN manažmentu. Nič prehnané, na slovenské pomery klasika. Na pohovor sme si pozvali zopár kandidátov - ľudia s praxou ( nemali všetko, čo sme chceli, a mali "prehnané" platové požiadavky ) a absolventov VŠ ( nemali prax J ). Bolo zjavné, že kandidáti stoja za "nič" a musíme urobiť kompromis. Najlepší kompromis, ktorý sa nám v tom čase ponúkal, bol zobrať absolventa. Žiadny kompromis to však nebol a poviem úprimne, bola to otázka peňazí. V tom období som začal premýšľať, ako to urobiť jednoduchšie, efektívnejšie, ale hlavne dostať to, čo chcem. Ako alternatíva sa mi naskytla ponuka od známeho, vyskúšať v rámci brigády študenta štvrtého ročníka vysokej školy. Študent mal teoretické skúsenosti a bol pre nás takmer zadarmo. Toto prepojenie teórie a praxe bolo niečím, čo fungovalo. Áno, vyžadovalo si to viacej môjho času, ale myslím, že výsledok stál za to.

Teraz nastal čas, túto moju skúsenosť zviditeľniť a spopularizovať. Na mysli nemám len pre študentov, ale hlavne pre firmy. Po pár rozhovoroch s kolegami sme sa zhodli, že zaujímavým riešením by mohla byť súťaž pre študentov a týmto spôsobom ukázať obom stranám, aké možnosti sa ponúkajú pre dosiahnutie toho, čo chcem. Najdôležitejšou podmienkou bolo, že práca musela mať praktický prínos. Jednoduché.

V tomto roku sa konal už tretí ročník, v ktorom sme opäť odmenili TOP 10 študentov. Za tieto tri ročníky sa nám podarilo do súťaže prilákať silných partnerov ako je spoločnosť IPA, Commpas, CEIT, Miba Steeltec, Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Elbacert, Miba Fibertec, Ajobs a spoločnosť ZF. Rovnako sme vytvorili skupinu odhodlaných ľudí, ktorí i napriek veľkému pracovnému vyťaženiu stále spolupracujú pri vyhodnocovaní prác, ako aj pri celej organizácii súťaže. Tento ročník bol niečím výnimočným. Do súťaže sa zapojil rekordný počet vysokých škôl a rekordný počet študentov. Výsledky prác a samotné vystúpenia súťažiacich neboli len prezentácie teoretických znalostí, ale bolo to hlavne o praktických skúsenostiach, ktoré umožnili firmy získať študentom počas štúdia. Vyzerá to tak, že všetko sa podarilo a môžeme byť spokojní, že máme kvalitných absolventov, len je ich stále málo.

Omyl, kvalitných ľudí je dostatok. V procese optimalizácie sa väčšina z nás orientuje na procesy, ktoré máme doma, v spoločnosti. Viem si ale predstaviť aj efektívnejšiu formu, a to, že pomôžem dodávateľovi ( vysokej škole ) zhodnotiť svoj produkt ( študenta ). Kedy je efektívny čas ovplyvniť výberový proces? Myslím, že už vo fáze prípravy na zamestnanie je veľký potenciál. Nadávať na politikov, poukazovať na nekvalitné vysoké školy, na málo peňazí v školstve a ďalšie nedokonalosti, je pre mňa málo.

27.6. bola jedinečná príležitosť na súťaži "The best student project 2016" vidieť v akcii "pár" šťastných, ktorí mali možnosť dostať sa do firmy a riešiť praktické úlohy.

Gratulujem všetkým, ktorí ovplyvňujú vysoké školy a pomáhajú im zhodnocovať potenciál študentov zamestnať sa a vykonávať prácu vo svojom odbore.