Moja životná cesta

07.07.2020

Radovan Martišovič (zakladateľ a majiteľ Produktívne.sk)

Ak by som písal životopis, tak by som ho napísal trošku inak. Pokiaľ Vás zaujímajú moje skúsenosti, čítajte ďalej.

Strednú školu som vyštudoval strojarinu a popri práci som si urobil aj vysokú školu v oblasti sociálnej pedagogiky. V nasledujúcich rokoch som sa vzdelával v rôznych smeroch a oblastiach tak, aby som stíhal s dobou :) Posledným intelektuálnym zážitkom bolo štúdium na Cambridge institute, kde som získal titul MBA v oblasti finančného manažmentu a účtovníctva.

Profesionálna kariéra začala v roku 2000 na vulkanizačnom lise vo výrobe. Mojim prvým kontaktom s optimalizáciou procesov bol rok 2007, kedy som sa zúčastnil prvého optimalizačného projektu v rámci firmy, a to v spolupráci s externou konzultačnou firmou Lausanne Consulting.

Mal som možnosť po prvýkrát vidieť, ako sa dajú veci meniť a aké náročné je naučiť ľudí niečo nové. Zároveň som zistil, aké je úžasné, keď sa objavia prvé výsledky. Vďaka tímu z LC som získal množstvo znalostí, ktoré som do toho času vôbec nepoznal. Táto moja prvá skúsenosť bola naozaj jedinečná. Počas projektu som získal aj niekoľko veľmi "krásnych" prezýviek. Jedna, na ktorú asi nikdy nezabudnem, bola "tajný agent" :) Bolo to z toho dôvodu, že na niektorých ľudí som pôsobil ako záškodník, ktorý chce firmu potopiť, resp. ublížiť jej. Moja snaha však bola presne opačná a s odstupom času firmu posunula minimálne o stupeň vyššie.

Od daného projektu som sa zúčastnil na obdobných projektoch v rámci spoločnosti v Nemecku a v USA. Bolo veľmi zaujímavé sledovať odlišnosti vo vnímaní zmien pre pracovníkov na Slovensku, v Nemecku alebo v USA.

V roku 2009 som sa prvýkrát zúčastnil školenia zameraného na "LEAN" nazvaného "Základný tréning štíhlej výroby". Dozvedel som sa množstvo informácií o histórii, nástrojoch, princípoch, metódach a rôznych dnešných alternatívach ku klasickému ponímaniu LEAN Manufacturing.

Bol som vyškolený na úroveň experta, vďaka ktorej som dokázal robiť samostatné projekty zamerané na prerobenie pracovísk na základe princípov štíhlej výroby. Robil som veľké množstvo školení, na ktorých sa zúčastnili pracovníci z výroby, logistiky, kvality, údržby až po ich nadriadených.

Po úspešných projektoch som dostal v rámci profesionálnej kariéry svoj najprelomovejší projekt. Išlo o manažovanie výrobného úseku so 120 pracovníkmi a s ročným obratom takmer 25 miliónov EUR. Na tejto pozícii bola jedinečná možnosť intenzívne pracovať s jednou skupinou pracovníkov a prerábať časti výrobnej prevádzky podľa princípov "Štíhlej výroby". Na konci tohoto projektu sa mi podarilo zvýšiť produktivitu zo 73% na 85%, náklady na kvalitu znížiť z 3% obratu na 1,4%, počet reklamácií zo štyroch za mesiac na jednu za tri mesiace, zvýšenie OEE zo 69% na 77% a podobne:) Dôležitým osobným úspechom bolo rovnako stabilizácia tímu a vytiahnutie talentov na pozície, kde sa mohli ukázať.

Po dvanástich rokoch prišla ponuka, nová výzva, ktorá sa nedala odmietnuť. Prejsť z pozície šéfa výrobného oddelenia na pozíciu riaditeľa výroby v MIBA Steeltec. V žiadnej firme nenájdete "pokoj", teda miesto kde nebude treba nič riešiť, kde bude všetko fungovať samo. Steeltec je mladou spoločnosťou a tím, ktorý tu pracuje, je veľkým predpokladom na vynikajúce výsledky, ktoré aj posledné roky dokazuje. Steeltec je zaujímavou spoločnosťou z dôvodu kombinácie automotive zákazníkov - veľkosériovej výroby, ako aj non-automotive - kusová výroba. Tento predpoklad dáva veľmi dobrú perspektívu na osobný rast každému zamestnancovi, ktorý má chuť učiť sa. Napríklad kombinovať plánovanie výroby 100-tisícových zákaziek a tzv. kusoviek dáva človeku nový pohľad na realitu. Implementáciu LEAN princípov, jednoduchých štatistických metód ako ABC-XYZ analýza je zrazu veľmi komplikovaná až nemožná, resp. málo efektívna a nezobrazuje celú realitu :). Pri každodennej práci sa mi darilo implementovať mnohé zlepšenia jednotlivých procesov, vyriešiť s kolegami operatívne problémy a rovnako udržiavať dobrú atmosféru v tíme.

Po "krátkej" - dvojročnej skúsenosti v Steeltecu prišla ponuka vycestovať do USA a podieľať sa na kompletnej prestavbe závodu v spojených štátoch. Musím priznať, že toto nebola vôbec jednoduchá úloha. Mimo komfortnej zóny, v novom prostredí a v novom tíme. Pracovať na novej štruktúre, nastavovať zodpovednosti, meniť obsadenie tímu, redukovať náklady a byť stále spôsobilý dodávať JUST IN TIME nebola jednoduchá úloha. Po takmer roku v závode môžem povedať, že po všetkých našich krokoch je firma zdravšia, konkurencieschopnejšia a čo je dôležité, pre majiteľov robí zisk :)

Mojím posledným projektov, je riadenie novovzniknutého závodu v Čechách a podieľať sa na Start-upe ktorý priniesol novú výrobu a nové výrobky z vlákno-kompozitného materiálu. Aj tento cieľ,resp. projekt sa podarilo naplniť a momentálne dodávame trecí materiál do všetkých MIBA závodov po celom svete.

Život vo firme, ktorá pracuje pre viaceré odvetvia, je napínavá každý deň. Každý deň sa začína očakávaním a s tým treba počítať. Nie všetko bude fungovať na 100% a bez problémov. Preto sú vo firmách riadiaci pracovníci, ktorí majú pomáhať tímom riešiť problémy a robiť preventívne opatrenia. Robiť procesy pevné a stabilné je jedinou zárukou ako si človek môže život uľahčiť.

Počas mojich 20-tích rokov v praxi som sa zistil hlavne to, že každý deň vás niečo naučí. Stačí len chcieť a zobrať si z nových skúseností to najlepšie pre seba.

Dnes sa pokúsim začať, ale s podporou priateľov, ktorý môžu podporiť aj Vás...

Môj kompletný profil : https://cz.linkedin.com/in/radovan-martisovic-29ba5235/cs