Moje manažérske desatoro

10.11.2020

Poznaj a definuj si svoje "Prečo"

 • Definuj si stratégiu, ciele a spôsob spolupráce.
 • Nájdi si ľudí, ktorí sú schopní a veríš im.
 • Rozdeľ si ciele na tvoje osobné a firemné.

Buď vždy pripravený

 • Nezačínaj s veľkými vecami. Malé kroky sú rýchlejšie a efektívnejšie.
 • Spolupracuj s externými a internými zdrojmi.
 • Zmier sa s tým, že nepoznáš všetko.

Nastav si jasné očakávania

 • Buď pripravený na rozdielne vnímanie reality vzhľadom na rôzne skúsenosti.
 • Krok po kroku si pripravuj tím na tvoj spôsob riadenia.
 • Ak je nutné, priprav zmenu štruktúry.

Zapoj TOP manažment

 • Pre rozhodnutia získaj podporu TOP manažmentu.
 • Zapoj ich vo vybraných prípadoch do rozhodnutí a návrhu tvojich riešení.
 • Komunikuj oboma smermi a získaj rovnaké pochopenie.

Zabezpeč si zdroje

 • Premysli si a vyčísli aké zdroje (finančné, personálne, časové) budeš potrebovať.
 • Špeciálne si zadefinuj svoj vlastný čas, čas pre podporu, návrh riešenia, testovanie a finálnu implementáciu.

Ujasni si legálne požiadavky

 • Iný kraj, iný mrav. Urči si, aké ohraničenia ti dávajú zákonné požiadavky.
 • Nájdi experta, ktorý ti pomôže tieto veci zvládnuť.
 • Neriskuj, ak nie si v danej oblasti expert.

Dostaň na palubu celú firmu

 • Komunikuj projekt, zlepšenia a návrhy naprieč celou firmou.
 • Komunikuj v správnom čase, ani nie moc skoro, ale ani neskoro.
 • Úspech bez tímu neexistuje.

Stretávaj sa a komunikuj z očí do očí

 • Konaj transparentne a s otvorenou mysľou.
 • Rešpektuj iný názor a skúsenosti.
 • Nemusíš byt kamarát so všetkými. Buď úprimný, priamy, ale aj konštruktívny.

Rob malé chyby, ale rýchlo

 • Daj ľudom šancu robiť rozhodnutia a chybovať.
 • Povoľ tímu sa otestovať, urobiť chybu, učiť sa a neustále sa zlepšovať.
 • NO RISK, NO FUN, ale s kontrolu výsledku a následkami.

10· Meraj výsledok a úspech

 • Nastav si SMART KPI na meranie úspechu.
 • Daj si aj soft ciele pre zlepšenie motivácie.
 • Vyhodnocuj ich pravidelne a Just in time.


BONUS:

Uži si to!