Plánujete školenie ? Nevyhadzujte peniaze do koša!

03.05.2020

      Väčšina spoločností vzhľadom na aktuálnu situáciu pozastavila svoje vzdelávacie aktivity. Myslím, že ide o viacej dôvodov, ale jedným a zároveň najdôležitejším z nich, bola ochrana zamestnancov. Druhým a rovnako pre firmy dôležitým bodom bola úspora nákladov.

Čaká nás ťažké obdobie, a preto Vám ponúknem svoju skúsenosť a svoj názor.

Každé školenie ako aj každú jednu vzdelávaciu aktivitu dobre zvážte! Ak už príde na realizáciu školenia, tak sa dobre zamyslite na tým, aké sú Vaše očakávanie a aký by mal byť želaný výstup školenia.

Pred časom som mal možnosť realizovať projekt optimalizácie výrobných procesov. Jednou z časti projektu bola analýza práce zmenových majstrov. Jednalo sa o detailné snímkovanie všetkých činností počas ich pracovnej zmeny, zaznamenávaných počas niekoľkých dní, všetkých majstrov (všetky zmeny) a všetkých typov zmien (denná, poobedná, nočná). Ich prácu som delil do šiestich kategórií:

1. Aktívny manažment - všetko čo súviselo s aktívnym riadením ľudí.

2. Pasívny manažment - aktivity súvisiace s prípravou školení, zúčastňovania sa porád k novým projektom, plánovanie výroby a personálu a podobne.

3. Školenie - školenie nových zamestnancov, pravidelné školenia.

4. Administratívna činnosť - evidencia dochádzky, evidencia výroby, odpovedanie na mailov, iná práca pri PC.

5. Manuálna práca / zoraďovanie - práca na stroji, striedanie pracovníkov cez prestávky, nastavovanie strojov a zariadení.

6. Voľný čas. 

A prečo o tom píšem? Majstri boli v tom čase súčasťou vzdelávacieho programu, aby im spoločnosť pomohla zlepšiť takzvané "soft" zručnosti. Téma bolo zvolené na základe teoretickej predstavy o náplni práce našich majstrov. Bola to ale v tom momente téma, ktorú bolo treba naozaj riešiť?

Analýza bola rozdelená na viacero častí:

1. Analýza práce zmenových majstrov (výsledky sú priemerné hodnoty zo všetkých pozorovaní).

2. Čo si zmenový majstri mysleli o daných pracovných zmenách (výsledky sú priemerné hodnoty od všetkých majstrov).

3. Ako by si priali zmenový majstri a ich nadriadení využívať pracovný čas (výsledky sú priemerné hodnoty od všetkých majstrov a ich nadriadených).

Na prvom grafe je vidieť priemerné hodnoty zo všetkých zaznamenaných dní. Pasívny manažment a administratíva boli dve oblasti, ktoré zaberali najviac času počas pracovnej zmeny. Je evidentné, že rozvojová aktivita zvolená pre majstrov nebola ,pravdepodobne, dobrá investícia a majstrom vzhľadom k ich reálnym potrebám v danom čase moc neprinášala.

Samotné vnímanie majstrov bolo odlišné od toho, čo bola realita. Ten rozdiel bol ,napríklad, spôsobený tým, že majster vnímal vypisovanie zmenovej knihy ako aktívny manažment.

Pekným záverom celej analýzy bola vizualizácia predstavy nadriadených a samotných majstrov. Tento obrázok ukázal rozdiel medzi predstavou a samotnou realitou.

A teraz niečo na zamyslenie, čo priamo nesúvisí s realizáciou a plánovaným školením, ale... Myslím si, že pred každou aktivitou, do ktorej zapájam ľudí, si musím dobre premyslieť a zodpovedať otázku: Zodpovedá školenie aktuálnej situácii , resp. mojej vízii do budúcnosti? Ak odpoviem kladne, tak i napriek tomu nesmiem zabúdať na to, že ľudí musím naďalej podporovať v bežnej dennej rutine a aktivitách a budem im konštantne vytvárať podmienky na ďalšie zlepšovanie.

Ak sa ideme vzdelávať na činnosti, ktoré nepotrebujeme, a má ich v hlave len náš vedúci, personálne oddelenie alebo niekto z materskej firmy, nikdy nezískame späť investíciu do vzdelávania v podobe ako si ju predstavujeme. Dôležité je vnímať a načúvať tomu, čo trápi personál a tomu, čo potrebuje, ako aj nachádzať oblasti, v ktorých im viem pomôcť. Všetci sa chceme zlepšovať a rásť. Ak plánujem vzdelávanie v situácii ako popisujem v mojom článku, tak peniaze môžete považovať naozaj za vyhodené a zle investované. Je rozdiel mať 9%, 30% alebo 50%.

Nevyberajte si len podľa ponuky, ale vytvorte dopyt na základe Vašich potrieb ...

Analyzujte Vaše procesy a urobte ich PRODUKTIVNEjšie.