Poznajte náš tím

Váš úspech je pre nás motiváciou

Radovan Martišovič (zakladateľ a majiteľ Produktívne.sk)

  • Manažment konzulting.
  • Interim manažment = krátkodobá, strednodobá výpomoc na procese, oddelení.
  • Školenia, tréningy v oblasti riadenia výroby a kvality
  • Školenia, tréningy zamerané na vysvetlenie princípov štíhlej výroby a ich preklopenie do praxe.
  • Vytváranie business simulácii na základe aktuálnych problémov v spoločnosti.
  • Implementácia princípov štíhlej výroby u Vás.
  • Individuálne konzultácie.

Od roku 2009 pôsobím ako manažér rôznych oddelení a v rôznych stupňoch exekutívy. Vo svojej kariére som sa dostal od vulkanizačného stroja až na stoličku riaditeľa závodu.

Skúsenosti, ktoré som počas rokov nadobudol, ponúkam ako interim manažér, konzultant, tréner alebo mentor. Moje skúsenosti zdieľam a sú prirodzene obsahovou náplňou mojich aktivít, školení, tréningov, optimalizačných projektov a mentoringu. 

 Zásadou je, že sa riadim individuálnymi potrebami jednotlivcov, tímov a firiem. V rokoch 2014 až 2016 sa mi podarilo prepojiť vysoké školy a súkromnú sféru a dať možnosť študentom predať sa prostredníctvom študentskej súťaže The best student project.

Môj kompletný profil https://cz.linkedin.com/in/radovan-martisovic-29ba5235/cs


Detailný životopis a skúsenosti :