Projekt Phoenix

Miesto projekt: USA - Detroit 

Trvanie projektu: 9 mesiacov

Cieľ: Krízový manažment a reštrukturalizácia spoločnosti s cieľom eliminovať finančnú stratu a dosiahnuť čiernu nulu.

Kick off projektu / Realizácia: 

 1. analýza spoločnosti
 2. implementácia Quick wins
 3. školenia / wokshopy a návrh konkrétnych opatrení
 4. definovanie SMART cieľov / KPI

Hlavné oblasti projektu:

 • plné využitie systému SAP
 • nastaviť nástroje na kontrolu a reportovanie vo výrobe
 • zvýšenie produktivity
 • personálne - strojné / kapacitné plánovanie
 • nastavenie optimálnych výrobných dávok
 • implementácia štíhleho layoutu
 • nastavenie jasných kompetencií a zodpovedností
 • reorganizácia skladov
 • zníženie počtu reklamácií
 • skladový manažment (FIFO, inventúra...)
 • implementácia 5S, vizualizácia, SMED, KANBAN

Projektový plán 

Príklad: Nastavenia logiky a zodpovedností v sklade - pôvodný stav verzus implementovaný stav