The best student project

V roku 2016 sa konal už tretí ročník (na teraz posledný) , v ktorom sme opäť odmenili TOP 10 študentov. Za tieto tri ročníky sa nám podarilo do súťaže prilákať silných partnerov ako je spoločnosť IPA, Commpas, CEIT, Miba Steeltec, Slovenská spoločnosť pre kvalitu, Elbacert, Miba Fibertec, Ajobs a spoločnosť ZF. Rovnako sme vytvorili skupinu odhodlaných ľudí, ktorí i napriek veľkému pracovnému vyťaženiu stále spolupracujú pri vyhodnocovaní prác, ako aj pri celej organizácii súťaže. Tento ročník bol niečím výnimočným. Do súťaže sa zapojil rekordný počet vysokých škôl a rekordný počet študentov. Výsledky prác a samotné vystúpenia súťažiacich neboli len prezentácie teoretických znalostí, ale bolo to hlavne o praktických skúsenostiach, ktoré umožnili firmy získať študentom počas štúdia.